Nr. 3. Atokvėpio pretenzingumas

 

Studijos Paryžiuje – tarsi Lurdas ar Fatima pareigingam katalikui, kuris, kad ir nepaisydamas kuklių išgalių, vis tiek sugeba rasti būdų ten kažkada nuvykti. Paryžiuje spiečiasi Galdikas, Jonynas, Mikėnas, Ušinskas, Cvirka ir Tysliava, Keliuotis ir Miltinis. Tačiau Bacevičius Paryžiuje – vienišas lietuvių virtuozas ir kompozitorius. Vos parvažiavęs po studijų Rusų konservatorijoje atgal į Kauną, jis vėl gręžiasi į Paryžių, ir, išsirūpinęs Lietuvos valstybės stipendiją, netrukus ten sugrįžta.

“Aš myliu Paryžių, kur visuomet jausdavausi geriausiai. Aš esu paryžietis “kūnu ir dvasia”, – su įdomia daugialype užuomina po daugelio metų prisipažįsta Vytautas Bacevičius.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).