Nr. 6. Konformizmo diktatas

 

Pakili ir išoriškai įspūdinga šeštojo dešimtmečio Amerikos aplinka nebuvo palanki gilesnei muzikos kūrybai. Tai ne tik Bacevičiaus problema – su tokiomis kliūtimis susidūrė daugelis tuometinių kompozitorių. Vis dėlto, esminių Bacevičiaus muzikos problemų priežasčių reikėtų ieškoti ne bendrybėse, bet jo paties gyvenime. Chroniškas skurdas, be abejo, nebuvo stimuliuojantis veiksnys. Tačiau egzistavo ir daugiau aplinkybių, lėmusių jo keistą estetinį uždarumą ir vis didesnę prarają tarp to, kas vyko aplinkui ir to, ką jis kūrė.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).