Nr. 12 "Kas buvo nieks, tas bus viskuo"

 

Apie Kalantos susideginimą ir jaunimo demonstraciją, kilusią saugumiečiams tyčia paankstinus laidotuves, nerašo jokia spauda, nekalba radijas ir nerodo televizija. Tai visiškai įprastinė sovietinio režimo praktika, maskuojant nepalankius įvykius ir jų pasekmes. Atvirkščiai, oficiozai bombarduoja primygtinai žvalias propagandines žinias apie viršijamus penkmečio planus, dainų šventes, tarybinės tėvynės šlovinimą ir beribę tautų draugystę.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).