Nr. 15 Televizorius ir gyvenimas

 

Pagrindinis televizijos tikslas yra kryptingas informacijos pateikimas. Kambaryje stovintis televizorius yra tarsi nuolat su žiūrovu gyvenantis personažas, kuriuo ilgainiui pasitikima vis labiau. Tai slidus dalykas, nes gerokai intymesnis už spaudą ir netgi kinematografą. Priešais televizorių visiškai atsipalaiduojama, nes esama savoje aplinkoje, kur tiesiog nebėra ko varžytis. Todėl ir sklindanti informacija smelkiasi gerokai giliau, negu dažnas žiūrovas tikisi.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).