Nr. 5 Juodasis kontinentas nusiplėšia grandines

 

Sovietai pradeda dairytis į dekolonizuojamą pasaulį: Afriką, Aziją ir Pietų Ameriką. Ten gyvenantiems žmonėms jie siunčia solidarumo žinią, pateptą sovietiniais pinigais, karo patarėjais ir sumaniais teroristinių operacijų vykdytojais.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).