Nr. 13. Kurtinanti „Geležinės uždangos“ griūtis

 

Lietuva į perestroikos laisvėjimo traukinį įšoka gerokai vėluodama, ilgai neišsivaduodama iš slogaus brežnevinės stagnacijos būvio, tvyrojusio ligi pat 1988-ųjų birželio. To stingulio nepramuša nė drąsi Molotovo-Ribentroppo akto paminėjimo akcija Vilniuje 1987 metų rugpjūtį, kaip ir išlaisvėjusi sąjunginė spauda, o su ja ir televizija.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).