Nr. 2. Inteligentas ir priverstinė emigracija Rusijon

 

Paradoksalus dalykas, tačiau siekis lietuvius supriešinti su lenkais ir surusinti, iš tikrųjų, tapo galingu stimulu formuotis naujajam lietuviškumui. Įdomiausia tai, kad jis radosi pasinaudojant intelektualine Rusijos universitetų aplinka.

^Į viršų

Visos tekstų, nuotraukų, logotipų, muzikos, iliustracijų teisės yra saugomos įstatymų. Tekstus galima perspausdinti tik gavus raštišką VšĮ Garsai ir blyksniai leidimą ir privalomai nurodant šaltinį (modus-radio.com).